Førstehjemslån er lånet for deg som skal kjøpe din første bolig. Et førstehjemslån er en veldig gunstig finansiering av din første bolig. Kjøp av din første bolig er kanskje en av de viktigste investeringene du gjør i livet.